Universal Tao

Universal Tao är ett system av meditationer och kroppsövningar som hjälper individen att utvecklas på fysisk, mental, känslomässig och andlig nivå. Taoister har i årtusenden utvecklat dessa tekniker samt raffinerat och stärkt sin livsenergi med hjälp av detta system. Genom att skapa en stark grund av hälsa och välmående i den fysiska kroppen skapas också grunden för andlig utveckling.

Övningarna är praktiska och bygger på naturens processer. De är öppna för alla och kräver ingen speciellt trossystem.

Tao-mästaren Mantak Chia har sedan 1979 undervisat dessa ursprungliga, tidigare hemlighållna, övningar även i västerlandet. Övningarna har under åren utvecklats för att bli perfekta för oss västerlänningar och vår moderna tid.

Utövaren lär sig bland annat att:

Metoder
Det Inre Leendet: En kraftfull avslappningsteknik där du lär dig att le till dina inre organ och körtlar. En känsla av glädje och uppskattning sprider sig i hela kroppen. Stress och spänningar minskar och flödet av livskraft ökar.

Mikrokosmiska Kretsloppet: Denna teknik väcker och cirkulerar livskraften i de två viktigaste akupunktur- meridianerna. Detta skapar en känsla välbefinnade och ökar medvetenheten om din livsenergi.

Öppna de 3 Tan Tien i de 6 riktningarna: I dessa övningar använder vi olika handrörelser och kroppspositioner för att öppna upp till energin i universum. Vi drar energi från de sex rikningarna in i kroppen, aktiverar de tre eldarna och cirkulerar denna energi i det mikrokosmiska kretsloppet.

Healing Love: Transformationen av den sexuella energin leder till ökad vitalitet och påskyndar din fysiska och andliga utveckling. Du lär dig bl.a. övningar för att stärka bäckenbotten och dra upp vitaliserande energi till kroppens organ/körtlar och hjärnan, (vilket bl.a. minskar risken för urinläckage under ålderdomen, och för män leder detta också till kontroll av utlösningsreflexen). Självmassage av bröst och testiklar ingår i syfte att hålla dessa organ friska, samt att vitalisera hela körtelsystemet. Du får också teoretisk förståelse för hur dessa tekniker kan användas i ditt sexliv. (Alla övningar under kurs-momentet sker på ett enkelt och icke utmanade sätt.)

Tao Yin: "Kinesisk yoga", är en serie liggande och sittande övningar bl. a för att skapa en stark och flexibel ryggrad, och att stärka kroppens gravitationscentrum, nedre Tan Tien. Mycket fokus läggs på att göra Psoas-muskeln både stark och avslappnad. Psoas - själens muskel - är inblandad vid många ryggbesvär och är mycket viktig för förbindelsen mellan den övre och nedre delen av kroppen. Ett taoistiskt talesätt om åldrande säger att "man är inte äldre än ens ryggrad är böjlig".

Tai Chi Chi Kung: är en kort form av Tai Chi (Yang-stil) där fokus framför allt ligger på att öppna och stärka kroppens energibanor och att skapa en stark och grundad struktur. Formen går att utföras på liten yta och är lätt att lära. Med en enkel form kommer man snabbt in på det inre arbetet med Tai Chi, som går att fördjupa och vidareutveckla under mycket lång tid.

Buddha Palm/Cosmic Healing: är en serie övningar där man använder krafterna från naturen och universum i helande och läkande syfte. I systemet ingår både övningar som man gör för att stärka sig själv och tekniker som kan tillämpas på andra.

Fusion av de 5 elementen: I syfte att uppnå inre balans och förhöjd energinivå transformeras, renas, kondenseras och kombineras känslorna och energin som finns i de inre organen, körtlarna och sinnesorganen med kraften i naturen, jorden och universum.

Iron Shirt Chi Kung: 8 stående chi kung positioner som stärker skelett och senor i kroppen. Bygger upp din inre kraft. Övningarna är väldigt grundande. Även andningsövningar ingår, som bl.a masserar dina inre organ och hjälper dig att lagra energi i dessa.

6 Helande Ljud: Oro, rädsla, hat, ilska och sorg som vi inte kunnat hantera i livet skapar stress och hetta i de inre organen. Denna kombination av enkla armrörelser och speciella ljud hjälper dig att transformera denna stress till vital livskraft.