Intervju med Professor Wang

Här är en sammanfattning av en intervju med Professor Wang gjord i april 2005 när han var här i Sverige och undervisade.

Varför började du med qi gong?

När jag var kring 30 började jag fråga mig själv: Varför lever jag? Vad är sanningen om livet? För att hitta svaret på dessa frågor började jag först studera filosofi. Utifrån studierna i kinesisk traditionell filosofi började jag förstå att olika frågor kommer från olika nivåer av medvetande. Dvs olika medvetandetillstånd skapar olika problemställningar som skapar olika frågor, och när vi fastställer svaren måste vi vara observanta på vår uppmärksamhet, vårt medvetande.

Exempel på vanliga frågor är: Vad är meningen med livet? Vad händer när vi dör? En naturvetenskaplig forskare förklarar kanske att döden inträffar när hjärtat slutar slå, andningen upphör, hjärnan slutar fungera och då upphör medvetandet etc. Men så tror inte jag. Som jämförelse kan man ta en konstnär. Han har ett helt annat medvetande och sätt att se på saker än en forskare. De har därför väldigt svårt att kommunicera och förstå varandra. Så det betyder att vi har olika medvetandetillstånd, och jag kan känna när även mitt varierar. Det bestämmer hur jag ser på min situation och hur jag ser på olika saker i livet. Så om du lever utifrån forskarens synsätt betyder döden en sak, och en konstnärs något annat. Om du införlivar ett traditionellt kinesisk filosofiskt synsätt på medvetandet, kallat Yuan Shen, så får du en annan vy. Yuan Shen betyder "ursprungligt medvetande". Då dör du inte. Samma syn finns t.ex. i Indien.

Hittills har jag bekräftat en sak, det finns inget åldrande. Unga och gamla medvetanden är likadana, och förmodligen är de likadana även efter döden. Medvetandet försvinner alltså inte. När jag granskat kinesisk filosofi och frågat mig dessa djupa frågor har jag sett att många stora mästare har verifierat och erfarit detta i sitt sökande efter sanningen om livet och döden. Och här talar vi om flera tusen år av vetande och studier. Detta utforskande innebär att vi måste vända vår uppmärksamhet inåt för att lära känna oss själva. Den moderna människan är oftast helt fokuserad på den yttre världen, och har lärt sig mycket om att hantera och förklara olika fenomen. Men en mästare studerar sitt inre och lär genom det känna och förstå både kropp och själ. Detta kräver ett speciellt praktiserande. Därför finns qi gong i Kina och t.ex. yogan i Indien, som är tekniker för att vända medvetandet och uppmärksamheten från fokus på det yttre till det inre, tillbaka till oss själva. Kultivera medvetandet att veta och omfatta mera. Detta brukar även leda till större förståelse för omvärlden och universum. De flesta världsåskådningar har ju tesen "såsom i ovan, så även i nedan" eller "såsom i himmelen så ock på jorden". Den moderna människan är vanemässigt tränad i att försöka förstå och kontrollera den yttre världen men inte sin inre. Övningar blir då ofta bara fysiska gymnastiska övningar.

Det var detta sökande efter svar på mina frågor, om livet och döden, som fick mig att studera traditionell kinesisk filosofi och börja med qi gong. Jag vill verkligen få svar på dessa frågor, om livet och om döden. Och lära mig hur man kan påverka sitt medvetande till olika högre nivåer.

I kinesisk filosofi finns ingen Gud som är bärare av sanningen, utan det du kan göra är att praktisera ditt medvetande och förändra ditt medvetande till en ny nivå, och på så sätt få nya synsätt och kunskaper. I väst verkar många söka Gud utanför sig själva, eller har en idé om en Gud som kan rädda dem, eller en ande som kan göra mirakel. Så tror man ej i Kina, utan där vill man upplysa sig genom eget arbete, ej beroende av någon yttre Gud, anden finns inuti oss. Men syftet är personligt och privat, inte alls samma för alla.

Men Xing Shen Zhuang är ju en väldigt fysisk form?

Ja, som det ser ut, men bara till hälften. Till hälften fysisk och andra hälften är medvetandeträning.

Varför är just Xing Shen Zhuang så bra?

Man kanske inte kan säga att det är den bästa, men det är den för mig bäst lämpade och ändamålsenliga form jag stött på. Jag tror att alla människor är olika. Någon kan vara väldigt sensitiv, och han kan göra vissa övningar direkt. Om man har en väldigt öppen och flexibel kropp och lätt att koncentrera sig kan man direkt fokusera på rent medvetande, som i meditation. Men för mig fungerade det inte så. Jag prövade flera olika tekniker och kom fram till att jag behövde jobba fysiskt först, även om målet var detsamma. I princip kan man göra vilken form som helst, en form är tillräckligt, det är inte formen som är viktig utan syftet bakom. En god student väljer övningar anpassade efter sin kropps och sinnes förutsättningar och förbättrar sig därifrån. Vissa former är mer subtila och jobbar främst på energiplanet medan andra även är fokuserade på kroppens struktur och hållning.

När jag började med Qi Gong var jag fysiskt inte i så god kondition. Enkla övningar där vi skulle fokusera på en punkt fyllde ingen funktion för mig, jag kände ingenting, medan min vän upplevde massor. Och mina symtom blev inte bättre heller. Då prövade jag en annan mer fysisk form, Xing Shen Zhuang, som inte bara gick ut på avslappning, utan även att korrigera min hållning. Att återställa och rekonstruera min kroppshållning fungerade väldigt bra på mig. Jag tror också att ryggraden är speciell och inte bara fysisk, utan även hänger ihop med vårt medvetande. Den är en förlängning av våra sinnen och hjärnan - vårt medvetande. När vi jobbar inuti en ryggkota påverkar vi även hjärnan och vår perception.

Varför är det så viktigt med ryggraden och vår kroppshållning?

Min intuition och min erfarenhet av olika fenomen säger mig att det är det. Varje sanning har sin form, men formen är beroende av strukturen.

Vad förändrades för dig när du började träna Xing Shen Zhuang?

Vissa saker kan både ses och förklaras, andra inte. Tidigare hade jag problem med magen, njurarna och för högt blodtryck. Dessa besvär har försvunnit. Nu är min kropp bra. Den är både mjuk och kraftfull. Vår kropp kontrolleras och hålls i balans genom ett visst medvetande som behöver vara i harmoni med kroppen och dess funktioner. Qi Gong-träning strävar efter att återställa denna balans. Därför behöver vi träna både kropp och själ, kroppshållning och uppmärksamhet. Om du kan släppa spänningar, korrigera hållningen och ha ett stilla och klart sinne så kan du t.ex. bota ett för högt blodtryck. Du kan träna dig i att upptäcka obalanser i kroppen, t.ex. att lågt blodtryck beror på att klaffarna i venerna ej fungerar som de ska. Blir du trött i benen av att stå kan det vara ett tecken på det. I Qi Gong görs de flesta av övningarna stående, till skillnad från yogan. Ibland står vi 8 timmar om dagen. Detta är mycket effektfullt för att stimulera venerna. Ett öppet hjärta vill ha bra vener med bra tryck.

Något mer specifikt Xing Shen Zhuang är bra för?

Xing Shen Zhuang är inte s.k. medicinsk Qi Gong och generellt så använder vi inte formen för att behandla ett speciellt problem. Detta hindrar dock inte att många mår bättre eller t.ex. går ner i vikt, och jag blev ju fri från mina besvär. Men kan inte säga exakt vilken övning som botade vad. Jag ser kroppen som ett levande system, annorlunda är en maskin. Om en maskin får problem letar man upp felet och byter ut den delen. Men ett levande system är annorlunda. Som med akupunktur, om du har problem med hjärtat så kanske du behandlas på en punkt i handen. Kan tyckas märkligt, men är effektivt. Därför uppmanar jag mina elever att göra alla övningarna även om de har ett specifikt besvär. Då menar jag även att träna hållning, öppna upp leder, slappna av i muskler, stretcha senor och släppa spänningar i de inre organen. Spänningar i organen hänger ofta samman med diafragman. I Kina har vi begreppet "Fang Xing Ba" som betyder ungefär att slappna av i buken och de inre organen (put your heart down), det är också en uppmaning till att inte oroa sig. När vi stressar eller har för aktiva känslor blir diafragman spänd och organen åker upp. Därför är det bra att göra något fysiskt om man har svårt att kontrollera sina känslor så att kroppen, diafragman och de inre organen kan slappna av och därmed skapa en lugn känsla. Hållningen beror på tillståndet i ryggraden, samt skuldror och höfter. Om du kan ha korrekt kroppshållning kan många av dina problem försvinna. Det beror på hur väl du kan fokusera din uppmärksamhet och medvetande i kroppen, hur väl du kan utföra formen. Inte bara gymnastiskt, utan form och medvetande måste gå hand i hand. De flesta nybörjare har felaktigt sätt att gå och stå, och massor av spänningar. Dålig hållning skapar blockeringar, men många är inte medvetna om sina spänningar. 90% av alla över 30 år har spänningar i ryggen. Det är tyvärr vad jag sett. Ibland bara för att de är omedvetna. Men man kan öka sin perception och på så sätt korrigera sin hållning. Så med Qi Gong vill vi ändra medvetandenivå och förmåga att se och göra kroppen flexibel, för att lära oss kontrollera den väl. I de flesta fall kräver det många upprepningar och ett enträget övande.