Välkommen till Föreningen Svenska Qi Gong Institutet

Föreningen har till ändamål att praktiskt och teoretiskt utforska och sprida kännedom om Taoism, Qi Gong, och liknande jämförbara traditioner såsom östasiatiska kroppsterapier, Feng Shui, Schamanism och vissa former av Yoga.

Här kan du hitta information om aktuella kurser i Qi Gong och Universal Tao. Vi undervisar i 2 huvudsakliga grenar, dels mer traditionell Qi Gong som vi lärt från David Verdesi och professor Wang, dels Universal Tao-systemet som vi lärt från Mantak Chia.

Samtliga Qi Gong Institutets lärare har praktiserat Qi Gong i minst 20 år och har en gedigen utbildning och erfarenhet. Vår bas är i Stockholm men vi åker även ut i övriga Sverige och håller kurser.