Qi Gong

Qi Gong är en mycket gammal träningsform som ursprungligen kommer från Kina. Qi betyder livskraft, livsenergi. Gong kan översättas med träning, färdighet. Qi Gong är en metod för att cirkulera och bygga upp livskraften i kroppen. De övningar som vi har tillgång till idag har utvecklats under 1000-tals år och är de som visat sig vara mest verksamma.

Xing Shen Zhuang
Denna qi gong form består av tio olika övningar som var och en öppnar upp en specifik del av ryggraden genom inre manipulation. Regelbundet utövande av dessa rörelser stärker de inre organen och löser upp blockeringar i ryggraden, både rent fysiskt och på energinivå. En förenklad version av denna qi gong används på kinesiska sjukhus för att både behandla och rehabilitera människor från olika sjukdomar, bl a deformationer av ryggraden, benskörhet och reumatism. Denna form bygger upp s k neutral qi vilket gör det möjligt att kombinera den med annan qi gong.
Läs mer om metoden och läraren

Qiao Duo Tian Gong- Den Stora Operan
Den stora operan är en qi gong form som rör sig i de 6 riktningarna. Genom att röra sig i de 6 olika riktningarna skapas balans och harmoni i kroppen. Framsidan balanseras med baksidan, höger balanseras med vänster, överdelen med underdelen, himlen med jorden osv.Formen öppnar också upp viktiga energicentra och får livskraften (qi) att cirkulera i kroppen. Den stora operan kan praktiseras på flera olika nivåer och finns spridd i olika versioner.

Dao Yin
Dao Yin betyder ungefär "vägleda energin". Genom historien har dessa övningar funnits i en mängd olika utformningar och skolor. Övningarna på den här kursen kommer att vara inriktade på självmassage för att stärka de inre organen och öppna meridianerna.

Fang Song Gong- Djupavslappning
Djupavslappning är en av grundpelarna i qi gong och en förutsättning för att man ska kunna bygga upp sin livskraft. Till att börja med behöver man träna och ge signaler till kroppen för att den ska slappna av. Efter en tids träning kommer djupavslappningen mer eller mindre automatiskt och behöver inte göras separat. Träningen ger både mental fokusering och avslappning. Genom djupavslappningen blir vi också medvetna om våran kropp och får tillgång till våran kreativitet.

Qvinnans Qi Gong
En kurs där vi utforskar taoistiska sexuella övningar för kvinnor. Genom olika tekniker (t.ex. äggstocksandning, bröstmassage, jade ägg-övningar) ökar vi lust och livsenergi, balanserar hormonsystemet, stärker kontakten med bäckenbotten och pc-musklen. Vi stärker och lär känna vår orgasmenergi på subtil nivå. 

"White Tigress is the name for a female who has undertaken disciplined sexual and spiritual practices for the purpose of restoring her beauty and youthfulness in order to realize her full feminine potential and the condition of an immortalness."

Läs mer om denna kurs i HÄLSA nr 4 april 2004 - Våga bli en Tigrinna!